Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rydułtowy gmina Rydułtowy, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-02-28 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.27.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 23 lutego 2017r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 26.265.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy, dla obszaru oznaczonego symbolem MP/11-Z/1
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:40
Data ogłoszenia: 2017-01-25 Data wydania: 2017-01-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr 26.264.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29.205.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 listopada 2012 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującej obszar oznaczony symbolem MP/12-Z/1
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:35
Data ogłoszenia: 2017-01-25 Data wydania: 2017-01-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr 26.265.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy, dla obszaru oznaczonego symbolem MP/11-Z/1
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:48
Data ogłoszenia: 2016-01-27 Data wydania: 2016-01-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr 16.169.2016 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy dla obszaru oznaczonego symbolem MP/1-Z/2
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:37
Data ogłoszenia: 2016-01-27 Data wydania: 2016-01-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr 16.170.2016 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy dla obszaru oznaczonego symbolem MP/6-Z/1
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:37
Data ogłoszenia: 2015-11-24 Data wydania: 2015-11-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr 14.144.2015 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rydułtowy oznaczonego symbolem MP/17
Data dodania do bazy: 2016-01-25 20:43:33
Data ogłoszenia: 2015-03-03 Data wydania: 2015-02-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr 5.39.2015 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującego obszar oznaczony symbolem MP/15
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:23
Data ogłoszenia: 2014-11-20 Data wydania: 2014-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr 52.416.2014 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy dla obszaru oznaczonego symbolem MP/3-Z/1
Data dodania do bazy: 2014-12-08 17:27:27
Data ogłoszenia: 2014-11-20 Data wydania: 2014-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr 52.417.2014 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy dla obszaru oznaczonego symbolem MP/4-Z/3
Data dodania do bazy: 2014-12-08 17:27:27
Data ogłoszenia: 2014-06-10 Data wydania: 2014-06-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.17.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 4 czerwca 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Rydułtowy nr 46.357.2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rydułtowy oznaczonego symbolem MP/12-Z/2
Data dodania do bazy: 2014-06-12 07:34:28