Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Ornontowice:
Ornontowice

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ornontowice gmina Ornontowice, śląskie


Data ogłoszenia: 2012-10-10 Data wydania: 2012-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/196/12 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29 sierpnia 2012r. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:25:43
Data ogłoszenia: 2012-04-12 Data wydania: 2012-04-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.24.2012 Wojewody Śląskiego z dnia 6 kwietnia 2012r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVI/163/12 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:01