Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lelów gmina Lelów, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-07-26 Data wydania: 2016-07-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.81.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XX/181/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Szczekocińskiej w miejscowości Lelów w gminie Lelów
Data dodania do bazy: 2016-07-29 20:31:57
Data ogłoszenia: 2016-06-02 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/181/2016 Rady Gminy Lelów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Szczekocińskiej w miejscowości Lelów w gminie Lelów
Data dodania do bazy: 2016-06-03 09:23:40
Data ogłoszenia: 2010-06-23 Data wydania: 2010-04-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/248/2010 Rady Gminy Lelów z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelów
Data dodania do bazy: 2011-04-12 01:51:00