Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rumia gmina Rumia, pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-07-31 Data wydania: 2017-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/469/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi ograniczonego od północy i wschodu granicami miasta oraz ul. I Dywizji Wojska Polskiego i planowanym przebiegiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej.
Data dodania do bazy: 2017-07-31 22:35:21
Data ogłoszenia: 2017-06-09 Data wydania: 2017-05-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-I.4131.13.2017.KG Wojewody Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3. ust. 1 punkt 2 i 3 uchwały Nr XXXIII/412/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Gdańską, Dokerów, Stoczniowców
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:05
Data ogłoszenia: 2017-06-09 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/412/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Gdańską, Dokerów, Stoczniowców.
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:05
Data ogłoszenia: 2017-05-18 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/413/2017 Rady Miasta Rumi z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską.
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:41
Data ogłoszenia: 2016-12-09 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/293/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Rumi znajdującego się między ulicami Gdańską, Obrońców Westerplatte, Kolejową i terenami kolejowymi.
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:44
Data ogłoszenia: 2016-06-29 Data wydania: 2016-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/232/2016 Rady Miasta Rumia z dnia 19 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Partyzantów
Data dodania do bazy: 2016-06-29 12:52:19
Data ogłoszenia: 2016-06-27 Data wydania: 2016-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/231/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenów położonych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Częstochowską.
Data dodania do bazy: 2016-06-28 08:19:22
Data ogłoszenia: 2016-06-08 Data wydania: 2016-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Rumi, w celu ustalenia przebiegu części drogi ze wsi Zbychowo do miasta Redy.
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:28
Data ogłoszenia: 2015-04-22 Data wydania: 2015-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/54/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, granicą działki 213/26 obr. Nr 10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym dla terenów B27.MN i B29.MN,MW,U1.
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:36
Data ogłoszenia: 2014-06-18 Data wydania: 2014-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/568/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego w rejonie ulicy Żwirowej uchwalonego uchwałą Nr XXI/280/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2012 r.
Data dodania do bazy: 2014-06-21 09:44:40