Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Słuszewo gmina Gniewino, pomorskie


Data ogłoszenia: 2009-10-30 Data wydania: 2009-10-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/367/2009 Rady Gminy Gniewino z dnia 8 października 2009r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 129/26 w miejscowości Słuszewo, obręb geodezyjny Słuszewo, gm. Gniewino.
Data dodania do bazy: 2011-03-07 23:55:00
Data ogłoszenia: 2009-04-08 Data wydania: 2008-12-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/277/2008 GMINY GNIEWINO z dnia 03 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment terenu działki o numerze ewidencyjnym 81/2 w obrębie geodezyjnym Słuszewo w gminie Gniewino z przeznaczeniem pod lokalizację gazociągu dosyłowego wysokiego ciśnienia PN 6,3MPa.
Data dodania do bazy: 2011-07-02 11:49:12