Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dąbrówka Tczewska gmina Tczew, pomorskie


Data ogłoszenia: 2012-07-06 Data wydania: 2012-03-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/91/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Dąbrówka, gmina Tczew uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Tczew Nr XXXV/534/05 z dnia 16 listopada 2005r. (Dz.Urz.Woj. Pom. Nr 24 z dnia 3 marca 2006r., poz.481) zmienionego Uchwałą Rady Gminy Tczew Nr XXIV/232/2008 z dnia 10 grudnia 2008r. (Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 51 z dnia 7 kwietnia 2009r., poz.995)
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:19
Data ogłoszenia: 2009-04-07 Data wydania: 2008-12-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/232/2008 RADY GMINY TCZEW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Dąbrówka, gmina Tczew, oznaczonego jako plan 8.1 uchwalonego uchwałą Nr XXXV/534/05 Rady Gminy Tczew RADY GMINY TCZEW z dnia 16 listopada 2005 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 24/06, poz. 481)
Data dodania do bazy: 2011-07-02 11:49:12