Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sztumskie Pole gmina Sztum, pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-12-23 Data wydania: 2016-11-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX.223.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole.
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:01:30
Data ogłoszenia: 2013-01-22 Data wydania: 2012-11-29
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 5/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole
Data dodania do bazy: 2013-01-22 20:52:25
Data ogłoszenia: 2011-12-20 Data wydania: 2011-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego Sztumskie Pole (Uchwała nr XXVII/182/2008 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30.08.2008)” w zakresie obszarowym obejmującym część działki 253/2 położonej w jednostce urbanistycznej 04.MN.05.
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:38:17
Data ogłoszenia: 2011-12-20 Data wydania: 2011-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/75/2011 Rady Miasta Sztum z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego Sztumskie Pole (Uchwała nr XXVII/182/2008 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30.08.2008)” w zakresie obszarowym obejmującym teren wydzielenia wewnętrznego 19/1.1.KP w jednostce urbanistycznej 05.UU.19.
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:38:17