Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wartule gmina Stary Dzierzgoń, pomorskie


Data ogłoszenia: 2015-10-26 Data wydania: 2015-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/27/15 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Monastarzysko, Wartule, Matule i Stary Dzierzgoń w gminie Stary Dzierzgoń.
Data dodania do bazy: 2016-02-11 09:37:31