Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Demlin gmina Skarszewy, pomorskie


Data ogłoszenia: 2014-11-05 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/374/14 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 66, 65/1 w obrębie geodezyjnym Mirowo oraz działek nr 235, 236, 238, 239 w obrębie geodezyjnym Demlin, gmina Skarszewy
Data dodania do bazy: 2014-11-11 12:55:39
Data ogłoszenia: 2013-10-15 Data wydania: 2013-09-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/287/2013 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 6 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Demlin w gminie Skarszewy
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:49:56
Data ogłoszenia: 2013-03-13 Data wydania: 2013-03-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.42.2013.TM Wojewody Pomorskiego z dnia 6 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/243/2013 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Demlin w gminie Skarszewy.
Data dodania do bazy: 2013-03-21 09:49:46
Data ogłoszenia: 2012-04-25 Data wydania: 2012-03-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/151/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geodezyjnych o numerach 230/3 i 230/4 we wsi Demlin w gminie Skarszewy
Data dodania do bazy: 2012-04-27 23:41:31
Data ogłoszenia: 2012-01-10 Data wydania: 2011-11-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/121/2011 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Demlin, część działki nr 120, gmina Skarszewy
Data dodania do bazy: 2012-01-28 14:17:49
Data ogłoszenia: 2010-11-08 Data wydania: 2010-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/399/2010 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 września 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Godziszewo, Demlin, Bączek i miasta Skarszewy w gminie Skarszewy.
Data dodania do bazy: 2011-05-14 18:04:00
Data ogłoszenia: 2010-05-13 Data wydania: 2010-02-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/339/2010 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geodezyjnych o numerach 112/1,112/2,114/4,114/5 i 114/6 we wsi Demlin w gminie Skarszewy
Data dodania do bazy: 2011-05-07 01:19:00
Data ogłoszenia: 2010-05-13 Data wydania: 2010-02-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/338/2010 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geodezyjnych o numerach 230/3 i 230/4 we wsi Demlin w gminie Skarszewy
Data dodania do bazy: 2011-03-23 23:48:00
Data ogłoszenia: 2009-11-10 Data wydania: 2009-07-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/282/2009 Rady Miasta Skarszewy z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu wsi Demlin, części dz. nr 219/8 w gminie Skarszewy
Data dodania do bazy: 2011-04-26 21:22:00