Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mikoszewo gmina Stegna, pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-04-21 Data wydania: 2017-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/216/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mikoszewo.
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:47
Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/217/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mikoszewo-Ujście Wisły uchwalonego uchwałą Rady Gminy Stegna Nr XLIII/454/10 z dnia 28 października 2010 r.
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:16
Data ogłoszenia: 2014-06-24 Data wydania: 2014-05-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/416/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Mikoszewo
Data dodania do bazy: 2014-07-30 07:14:28
Data ogłoszenia: 2010-12-24 Data wydania: 2010-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/454/10 z dnia 28 października 2010 r. Rady Gminy Stegna w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mikoszewo - Ujście Wisły.
Data dodania do bazy: 2011-03-04 23:43:00
Data ogłoszenia: 2010-05-13 Data wydania: 2009-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/297/09 Rady Gminy Stegna z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w uchwale nr XXV/242/2009 z dnia 27 marca 2009 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mikoszewo.
Data dodania do bazy: 2011-03-10 22:04:00
Data ogłoszenia: 2009-06-10 Data wydania: 2009-03-27
Tytuł dokumentu: UCHWAŁA RADY GMINY STEGNA Nr XXV/242/2009 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mikoszewo
Data dodania do bazy: 2011-07-07 00:10:54