Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pomieczyńska Huta gmina Kartuzy, pomorskie


Data ogłoszenia: 2011-03-29 Data wydania: 2010-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/29/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, położonego we wsi Pomieczyńska Huta, działki nr 34/2, 36, 35/3, 35/4, 35/5
Data dodania do bazy: 2011-03-29 20:56:00
Data ogłoszenia: 2009-06-18 Data wydania: 2009-02-25
Tytuł dokumentu: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH Nr XXVIII/374/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie korekty błędu pisarskiego w uchwale Nr Xl/190/03 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 29.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kartuzy, położonego we wsi Pomieczyńska Huta , działki Nr 34/2, 36, 35/3, 35/4, 35/5 (Dz.Urz.WP z 2004 r. Nr 9, póz. 159)
Data dodania do bazy: 2011-07-07 00:10:54