Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Tuchomie gmina Tuchomie, pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-07-26 Data wydania: 2017-03-22
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Gd 408/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Tuchomie i tuchomko w gminie Tuchomie
Data dodania do bazy: 2017-07-31 22:35:21
Data ogłoszenia: 2016-12-05 Data wydania: 2016-09-14
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Gd 254/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Tuchomie i Piaszno w gminie Tuchomie
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:06
Data ogłoszenia: 2015-09-03 Data wydania: 2015-08-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/56/2015 Rady Gminy Tuchomie z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 20 uchwały nr III/17/2015 Rady Gminy Tuchomie z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr: 390, 389/2 i 393/1 w obrębie geodezyjnym Tuchomie, gmina Tuchomie
Data dodania do bazy: 2015-09-11 15:49:50
Data ogłoszenia: 2015-04-02 Data wydania: 2015-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/17/2015 Rady Gminy Tuchomie z dnia 2 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr: 390, 389/2 i 393/1 w obrębie geodezyjnym Tuchomie, gmina Tuchomie
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:18:25
Data ogłoszenia: 2012-08-29 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/112/2012 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Tuchomie i Piaszno w gminie Tuchomie.
Data dodania do bazy: 2012-09-02 17:00:28
Data ogłoszenia: 2012-08-29 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/113/2012 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym Tuchomie i Tuchomko w gminie Tuchomie.
Data dodania do bazy: 2012-09-02 17:00:28
Data ogłoszenia: 2011-05-25 Data wydania: 2011-03-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Tuchomie z dnia 11 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Tuchomie - wsi Tuchomie.
Data dodania do bazy: 2011-05-26 01:19:00
Data ogłoszenia: 2010-06-25 Data wydania: 2010-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/277/2010 Rady Gminy Tuchomie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Tuchomie, gminy Tuchomie, obejmującego działkę nr 610/20.
Data dodania do bazy: 2011-03-26 20:58:00