Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szczuczyn gmina Szczuczyn, podlaskie


Data ogłoszenia: 2017-12-13 Data wydania: 2017-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 280/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn: obszaru położonego w strefie ochrony konserwatorskiej, w części obejmującej tereny w rejonie ulic Krzywej i Łąkowej
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:04
Data ogłoszenia: 2013-05-09 Data wydania: 2013-04-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr 186/XXX/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Łomża na terenie gminy Szczuczyn
Data dodania do bazy: 2014-01-12 12:26:17
Data ogłoszenia: 2012-03-20 Data wydania: 2012-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 97/XVII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy produkcyjno - usługowej i produkcyjnej w Szczuczynie
Data dodania do bazy: 2012-04-15 22:59:23