Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rajgród gmina Rajgród, podlaskie


Data ogłoszenia: 2015-04-23 Data wydania: 2015-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/29/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Rajgród
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:39:39
Data ogłoszenia: 2011-11-18 Data wydania: 2011-10-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/67/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 21 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rybczyzna, wsi Czarna Wieś, części wsi Woźnawieś i części miasta Rajgród
Data dodania do bazy: 2011-11-20 12:44:33
Data ogłoszenia: 2010-10-05 Data wydania: 2010-09-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-137/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 września 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Rajgród
Data dodania do bazy: 2011-05-15 01:35:00
Data ogłoszenia: 2010-08-31 Data wydania: 2010-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/238/2010 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Rajgród
Data dodania do bazy: 2011-02-05 23:39:00