Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Białystok, podlaskie


Data ogłoszenia: 2016-07-27 Data wydania: 2016-07-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.115.2016.BG Wojewody Podlaskiego z dnia 26 lipca 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIV/367/16 Rady Miasta Białystok z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/454/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ulic Lipowej i Nowy Świat)
Data dodania do bazy: 2016-07-29 20:31:54
Data ogłoszenia: 2016-07-26 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/373/16 Rady Miasta Białystok z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ul. Św. Rocha i Sukiennej) - etap I
Data dodania do bazy: 2016-07-29 20:31:54
Data ogłoszenia: 2016-07-19 Data wydania: 2016-06-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/367/16 Rady Miasta Białystok z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/454/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ulic Lipowej i Nowy Świat)
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:31:45
Data ogłoszenia: 2016-06-10 Data wydania: 2016-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/342/16 Rady Miasta Białystok z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Towarowej, Skorupskiej, Świętojańskiej, J.K. Branickiego, Ogrodowej i Sienkiewicza)
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:21
Data ogłoszenia: 2016-05-19 Data wydania: 2016-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/324/16 Rady Miasta Białystok z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku (w rejonie ulic: Ks. S. Suchowolca i Zalesie)
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:46
Data ogłoszenia: 2016-05-19 Data wydania: 2016-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/323/16 Rady Miasta Białystok z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. Dolistowskiej i ul. Pieczurki)
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:46
Data ogłoszenia: 2016-04-01 Data wydania: 2016-04-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.37.2016.ACh Wojewody Podlaskiego z dnia 1 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność uchwały nr XIX/289/16 Rady Miasta Białystok z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Dojlidy i Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Baranowickiej, K. Ciołkowskiego i Plażowej) – etap I
Data dodania do bazy: 2016-04-13 09:52:17
Data ogłoszenia: 2016-02-15 Data wydania: 2016-01-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/255/16 Rady Miasta Białystok z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon Al. J. Piłsudskiego i ul. Żabiej)
Data dodania do bazy: 2016-02-15 11:54:29
Data ogłoszenia: 2015-12-23 Data wydania: 2015-12-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/234/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ul. Produkcyjnej i ul. Bacieczki) - etap I
Data dodania do bazy: 2015-12-27 13:17:32
Data ogłoszenia: 2015-12-23 Data wydania: 2015-12-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/235/15 Rady Miasta Białystok z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Antoniuk w Białymstoku (rejon ulic Alei Solidarności i Zwycięstwa) - etap I
Data dodania do bazy: 2015-12-27 13:17:32