Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lubaczów gmina Lubaczów, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2015-12-08 Data wydania: 2015-12-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.184.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 grudnia 2015r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 106/XIV/2015 z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu budownictwa jednorodzinnego MAZURY VI zlokalizowanego przy ul. Mazury w Lubaczowie
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:26
Data ogłoszenia: 2015-12-08 Data wydania: 2015-12-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.185.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 grudnia 2015r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 107/XIV/2015 z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej w Lubaczowie
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:26
Data ogłoszenia: 2013-08-23 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 647/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lubaczów - ul. M. Konopnickiej"
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:08
Data ogłoszenia: 2012-04-17 Data wydania: 2012-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 364/XVII/2012 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Myśliwska"
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:37
Data ogłoszenia: 2012-04-11 Data wydania: 2012-04-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.35.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2012r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 363/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Leśnej w Lubaczowie”
Data dodania do bazy: 2012-04-15 22:59:23
Data ogłoszenia: 2011-08-08 Data wydania: 2011-08-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.102.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 sierpnia 2011r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 182/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Leśnej w Lubaczowie”
Data dodania do bazy: 2011-08-24 20:04:02
Data ogłoszenia: 2011-05-17 Data wydania: 2011-03-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.39.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 marca 2011r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 71/V/2011 z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Leśnej w Lubaczowie”
Data dodania do bazy: 2011-05-17 19:04:00
Data ogłoszenia: 2011-05-17 Data wydania: 2011-02-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr 70/V/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niemirowska II" w Lubaczowie.
Data dodania do bazy: 2011-05-17 19:30:00
Data ogłoszenia: 2009-09-14 Data wydania: 2008-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 407/XXX/2008 Rady Miasta Lubaczów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów wytwórczo – składowych położonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie.
Data dodania do bazy: 2011-02-20 21:27:00
Data ogłoszenia: 2009-09-14 Data wydania: 2009-06-24
Tytuł dokumentu: ustawa nr 493/XXXVI/09 Rady Miasta Lubaczów z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu handlowo-rekreacyjnego „Krywula” zlokalizowanego przy ul. Abpa Baziaka w Lubaczowie.
Data dodania do bazy: 2011-05-15 20:01:00