Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Brzozów gmina Brzozów, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2015-07-13 Data wydania: 2015-06-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.80.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2015r. Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/74/2015 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dworca autobusowego i centrum usługowohandlowego „Brzozów – 4” ul. Kościuszki w mieście Brzozów – etap I
Data dodania do bazy: 2015-07-15 18:04:35
Data ogłoszenia: 2013-04-16 Data wydania: 2013-03-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Brzozów 14''
Data dodania do bazy: 2013-07-11 15:19:25
Data ogłoszenia: 2012-08-06 Data wydania: 2012-08-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.76.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej Brzozów Nr XIX/212/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzozów 14”
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:30:06