Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łąki Kozielskie gmina Leśnica, opolskie


Data ogłoszenia: 2016-06-28 Data wydania: 2016-06-20
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XX/101/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie”
Data dodania do bazy: 2016-06-29 12:52:17
Data ogłoszenia: 2011-06-28 Data wydania: 2011-05-09
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VII/36/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie
Data dodania do bazy: 2011-06-28 17:35:16
Data ogłoszenia: 2011-03-09 Data wydania: 2010-12-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IG.VI.NC.7042-241/10 Wojewody Opolskiego z dnia 1 grudnia 2010 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LI/306/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie
Data dodania do bazy: 2011-03-09 21:09:00
Data ogłoszenia: 2009-09-07 Data wydania: 2009-07-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/225/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XXXIII/215/01 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Łąki Kozielskie w Gminie Leśnica
Data dodania do bazy: 2011-03-16 18:57:00