Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Tarnów Opolski, opolskie


Data ogłoszenia: 2017-04-20 Data wydania: 2017-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXI/225/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie – 2
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:46
Data ogłoszenia: 2017-04-14 Data wydania: 2017-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXI/226/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Miedziana – 2
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:22
Data ogłoszenia: 2011-04-28 Data wydania: 2011-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VI/22/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Przyworach gm. Tarnów Opolski
Data dodania do bazy: 2011-04-28 18:58:00
Data ogłoszenia: 2010-02-15 Data wydania: 2009-12-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/262/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski
Data dodania do bazy: 2011-02-15 00:12:00
Data ogłoszenia: 2010-02-15 Data wydania: 2010-01-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.VI-NC-7042-02/10 Wojewody Opolskiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXVII/262/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Opolski
Data dodania do bazy: 2011-04-03 19:33:00
Data ogłoszenia: 2009-08-14 Data wydania: 2009-06-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/215/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory
Data dodania do bazy: 2011-03-29 22:57:00