Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Komprachcice, opolskie


Data ogłoszenia: 2017-12-27 Data wydania: 2017-11-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.102.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXIX.203.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domecko, gmina Komprachcice
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:41
Data ogłoszenia: 2012-11-22 Data wydania: 2012-10-18
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVI/92/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Groszowice – Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze, na terenie gminy Komprachcice
Data dodania do bazy: 2012-11-24 14:54:51
Data ogłoszenia: 2012-11-22 Data wydania: 2012-10-18
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVI/92/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Groszowice – Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze, na terenie gminy Komprachcice
Data dodania do bazy: 2012-11-24 14:54:51
Data ogłoszenia: 2012-11-22 Data wydania: 2012-10-18
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVI/92/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Groszowice – Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze, na terenie gminy Komprachcice
Data dodania do bazy: 2012-11-24 14:54:51
Data ogłoszenia: 2012-11-22 Data wydania: 2012-10-18
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVI/92/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Groszowice – Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze, na terenie gminy Komprachcice
Data dodania do bazy: 2012-11-24 14:54:51
Data ogłoszenia: 2012-11-22 Data wydania: 2012-10-18
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVI/92/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, przez które przebiega trasa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Groszowice – Hermanowice z wcięciem do GPZ Gracze, na terenie gminy Komprachcice
Data dodania do bazy: 2012-11-24 14:54:51