Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Olesno gmina Olesno, opolskie


Data ogłoszenia: 2017-12-28 Data wydania: 2017-12-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.105.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XLI/311/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Matejki, Kossaka, Wronczyńskiej, Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Źródeł, Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskiej i Stobrówki
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:41
Data ogłoszenia: 2017-05-16 Data wydania: 2017-04-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.25.2017.AD Wojewody Opolskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w prawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXXII/237/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Dobrodzieńskiej i Wachowskiej
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:39:58
Data ogłoszenia: 2017-03-15 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXII/237/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Dobrodzieńskiej i Wachowskiej
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:53
Data ogłoszenia: 2016-10-18 Data wydania: 2016-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVII/196/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Leśnej, Rolniczej, Targowej, Sienkiewicza, Gorzowskiej i Sosnowej
Data dodania do bazy: 2016-10-21 10:04:15
Data ogłoszenia: 2012-08-06 Data wydania: 2012-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXI/157/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Matejki, Kossaka, Wronczyńskiej, Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Źródeł, Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskiej i Stobrówki.
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:30:01
Data ogłoszenia: 2011-08-11 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IX/58/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Krasickiego, Słowackiego, Małe Przedmieście i Pieloka.
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:40:29
Data ogłoszenia: 2011-04-22 Data wydania: 2011-03-08
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Wachowskiej i Dobrodzieńskiej
Data dodania do bazy: 2011-04-22 19:55:00
Data ogłoszenia: 2010-07-14 Data wydania: 2010-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/349/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Gorzowskiej, Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie.
Data dodania do bazy: 2011-05-30 18:56:00
Data ogłoszenia: 2010-02-04 Data wydania: 2009-11-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.VI-GF-7042-231/09 Wojewody Opolskiego z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLV/272/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 października 2009 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Gorzowskiej, Leśnej i Sienkiewicza w Oleśnie
Data dodania do bazy: 2011-03-31 20:07:00
Data ogłoszenia: 2009-09-16 Data wydania: 2009-07-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/257/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Kluczborskiej, Lipowej, Powstańców Śląskich i Akacjowej w Oleśnie
Data dodania do bazy: 2011-04-30 00:34:00