Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Biechów gmina Pakosławice, opolskie


Data ogłoszenia: 2013-10-11 Data wydania: 2013-09-12
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXX/241/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:52
Data ogłoszenia: 2013-10-11 Data wydania: 2013-09-12
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXX/240/13 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 września 2013 r. w spawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla terenów niezabudowanych
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:52
Data ogłoszenia: 2012-05-17 Data wydania: 2012-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVIII/114/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla działki nr 39/5 położonej w Biechowie
Data dodania do bazy: 2012-05-21 10:04:02
Data ogłoszenia: 2012-02-07 Data wydania: 2012-02-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.7.2012.AŁ Wojewody Opolskiego z dnia 3 lutego 2012 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XV/81/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosławice dla działki nr 39/5 położonej w Biechowie.
Data dodania do bazy: 2012-02-09 10:40:27
Data ogłoszenia: 2010-08-16 Data wydania: 2010-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/226/10 Rady Gminy Pakosławice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla wsi Biechów.
Data dodania do bazy: 2011-03-29 00:08:00