Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Paczków gmina Paczków, opolskie


Data ogłoszenia: 2013-11-18 Data wydania: 2013-10-31
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Paczków, obejmującego działki nr 427/10, 277/2, 418/17, 418/3, 418/5, 418/6, 418/12, 418/13, 418/14 i 418/16
Data dodania do bazy: 2013-11-19 08:55:57
Data ogłoszenia: 2009-12-29 Data wydania: 2009-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/277/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewd. 330, 389/3, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 535/5, 554, 567, 568, 584, 609/6 cz., 609/7, 609/8, 614/5, 643, 644, 645, 646/13, 680/1, 701/3, 701/4, 701/5, 701/8, 701/9, 701/10, 701/11, 701/12, 879/1, 919/4, 919/6, 992/7, 1181/6, 1195, 1216/1, położone w Paczkowie
Data dodania do bazy: 2011-04-03 21:23:00
Data ogłoszenia: 2009-12-22 Data wydania: 2009-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/276/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ewd. 469/2, położoną w Paczkowie
Data dodania do bazy: 2011-03-14 21:41:00