Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Żyrowa gmina Zdzieszowice, opolskie


Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-11-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.65.2015.AD Wojewody Opolskiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie sprostowania omyłki w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2015 r. nr IN.VI.743.65.2015.KB dotyczącym stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XIII/99/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa
Data dodania do bazy: 2016-01-12 15:07:11
Data ogłoszenia: 2015-11-10 Data wydania: 2015-11-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.65.2015.KB Wojewody Opolskiego z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa
Data dodania do bazy: 2015-11-12 17:15:49
Data ogłoszenia: 2015-10-26 Data wydania: 2015-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żyrowa
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:47:49
Data ogłoszenia: 2014-02-04 Data wydania: 2014-01-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLIV/335/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Żyrowa
Data dodania do bazy: 2014-02-10 08:56:17
Data ogłoszenia: 2011-08-01 Data wydania: 2011-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IX/87/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa
Data dodania do bazy: 2011-08-01 18:57:02
Data ogłoszenia: 2009-09-21 Data wydania: 2009-07-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/277/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa
Data dodania do bazy: 2011-04-13 19:24:00