Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kantorowice gmina Lewin Brzeski, opolskie


Data ogłoszenia: 2016-12-14 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice oraz Nowej Wsi Małej na południe od drogi nr 458 Obórki - Lewin Brzeski
Data dodania do bazy: 2016-12-15 20:59:43
Data ogłoszenia: 2012-05-17 Data wydania: 2012-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2012-05-21 10:04:02
Data ogłoszenia: 2011-05-11 Data wydania: 2011-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice i Nowej Wsi Małej na południe od drogi Nr 458 Obórki – Lewin Brzeski.
Data dodania do bazy: 2011-05-11 22:57:00
Data ogłoszenia: 2010-12-28 Data wydania: 2010-11-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.VI-GF-7042-209/10 Wojewody Opolskiego z dnia 4 listopada 2010r. stwierdzające nieważność uchwały nr XLIX/436/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice i Nowej Wsi Małej na południe od drogi Nr 458 Obórki – Lewin Brzeski
Data dodania do bazy: 2011-04-14 01:39:00