Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Brzeg, opolskie


Data ogłoszenia: 2015-10-14 Data wydania: 2015-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XII/98/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru rejonu ul. Małujowickiej, tj. obszaru ograniczonego od zachodu i północnego zachodu granicą miasta, od północnego wschodu magistralną linią kolejową, od południowego wschodu terenami kolejowymi i od południa granicą miasta
Data dodania do bazy: 2015-10-20 12:45:43
Data ogłoszenia: 2014-06-18 Data wydania: 2014-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od północy ul. Oławską, od południa ul. Wrocławską, od zachodu projektowaną ulicą graniczącą z terenami rolnymi
Data dodania do bazy: 2014-06-21 09:44:35
Data ogłoszenia: 2014-05-09 Data wydania: 2014-04-25
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r. dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta, stanowiącego kontynuację zabudowy tzw. osiedla zachodniego
Data dodania do bazy: 2014-05-11 16:05:40
Data ogłoszenia: 2013-03-14 Data wydania: 2013-02-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/164/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz dla obszaru przewidzianego pod przebudowę napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Groszowice – Hermanowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze na terenie gminy Skarbimierz
Data dodania do bazy: 2013-03-21 09:49:40
Data ogłoszenia: 2012-06-01 Data wydania: 2012-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVI/160/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, dla obszaru ograniczonego od północy ul. Kopernika, od zachodu ul. Szymanowskiego, od południa i wschodu istniejącymi terenami produkcyjno-magazynowo-składowymi.
Data dodania do bazy: 2012-06-04 11:59:56
Data ogłoszenia: 2012-03-16 Data wydania: 2012-02-03
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII/148/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od wschodu ul. Starobrzeską, od północy magistralną linią kolejową, od zachodu ul. 1 Maja oraz od południa ul. Słowackiego
Data dodania do bazy: 2012-04-15 22:59:21
Data ogłoszenia: 2012-03-16 Data wydania: 2012-02-03
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII/149/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta, stanowiącego kontynuację zabudowy tzw. osiedla zachodniego
Data dodania do bazy: 2012-04-15 22:59:21
Data ogłoszenia: 2011-06-10 Data wydania: 2011-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IX/55/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru WYSP ODRZAŃSKICH ograniczonego od wschodu ul. Krakusa, od północy Kanałem Odrzańskim, a od południa i zachodu wodami rzeki Odry
Data dodania do bazy: 2011-06-10 22:01:00
Data ogłoszenia: 2011-04-08 Data wydania: 2011-03-04
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VII/25/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od wschodu ul. Armii Krajowej, od północy ul. Kardynała Wyszyńskiego, od zachodu ul. Myczkowskiego oraz od południa magistralną linią kolejową.
Data dodania do bazy: 2011-04-08 18:58:00
Data ogłoszenia: 2010-08-12 Data wydania: 2010-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX/652/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od wschodu ul. Lwowską, od północy ul. Słoneczną, od zachodu rowem K - 7 oraz od południa magistralną linią kolejową
Data dodania do bazy: 2011-05-10 00:15:00