Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Wiskitki, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2017-05-18 Data wydania: 2017-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr 15/XXIX/17 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki obejmującego fragment miejscowości Guzów (w części obrębów geodezyjnych Guzów Cukrownia, Guzów PGR i Guzów) OBSZAR III
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:39
Data ogłoszenia: 2015-11-04 Data wydania: 2015-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr 47/XI/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 września 2015r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WISKITKI OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WISKITKI
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:47:46
Data ogłoszenia: 2015-11-04 Data wydania: 2015-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr 48/XI/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 września 2015r. W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WISKITKI W OBSZARZE DZIAŁKI NR EW. 333/4 W MIEJSCOWOŚCI WISKITKI
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:47:46
Data ogłoszenia: 2015-09-10 Data wydania: 2015-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 26/VIII/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego część miejscowości Wiskitki – fragment obszaru położony od strony północnej autostrady A2.
Data dodania do bazy: 2016-02-22 16:49:00
Data ogłoszenia: 2014-06-03 Data wydania: 2014-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr 13/XXXI/14 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 marca 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WISKITKI DOTYCZĄCEGO CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI DZIAŁKI
Data dodania do bazy: 2014-06-22 12:04:28