Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Błonie, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2018-03-16 Data wydania: 2017-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/348/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stare Faszczyce gm. Błonie – etap I A.
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:51
Data ogłoszenia: 2017-06-07 Data wydania: 2017-04-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/268/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Bieniewice, którego granice wyznacza: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Purzyckiego, teren PKP, zachodnia granica administracyjna wsi Bieniewice (na odcinku od PKP do ul. Strażackiej), północna linia rozgraniczająca ul. Strażackiej i ul. Błońskiej (do ul. Purzyckiego).
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:39
Data ogłoszenia: 2017-06-07 Data wydania: 2017-04-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/267/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Konstantów gm. Błonie - etap I.
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:39
Data ogłoszenia: 2017-05-22 Data wydania: 2017-03-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/261/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewice – część południowo-wschodnia wsi Bieniewice.
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:39
Data ogłoszenia: 2016-05-05 Data wydania: 2016-03-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/155/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Radonice przy Obwodnicy – etap 2
Data dodania do bazy: 2016-06-28 08:19:20
Data ogłoszenia: 2015-08-18 Data wydania: 2015-05-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Błonie części obszaru wsi Błonie Wieś
Data dodania do bazy: 2015-08-24 12:42:05
Data ogłoszenia: 2015-07-29 Data wydania: 2015-05-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Błonie, dla obszaru którego granice wyznacza oś ul. Staszica, północna granica administracyjna miasta Błonie, oś ul. Lesznowskiej i północna linia rozgraniczająca ul. Powstańców – część B.
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:39
Data ogłoszenia: 2015-04-10 Data wydania: 2015-02-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/34/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce i Błonie Wieś -Bieniewicka
Data dodania do bazy: 2015-04-18 14:34:10
Data ogłoszenia: 2015-04-10 Data wydania: 2015-02-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/34/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Faszczyce i Błonie Wieś -Bieniewicka
Data dodania do bazy: 2015-04-18 14:34:10
Data ogłoszenia: 2015-04-10 Data wydania: 2015-02-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/35/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie.
Data dodania do bazy: 2015-04-18 14:34:10