Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pionki gmina Pionki, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2017-04-18 Data wydania: 2017-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/271/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1465/10, nr 1465/9 i części działki nr 1465/11, położonych w Pionkach przy ul. Polnej
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:53:59
Data ogłoszenia: 2011-05-25 Data wydania: 2011-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/118/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki graficznej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIII/153/2003 r. Rady Miasta Pionki z dnia 24.10.2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki
Data dodania do bazy: 2011-05-26 01:43:00
Data ogłoszenia: 2011-03-31 Data wydania: 2011-02-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/61/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w centralnej części miasta Pionki pomiędzy ulicą Kozienicką, torami kolejowymi, ogródkami działkowymi oraz ulicą 15 Stycznia.
Data dodania do bazy: 2011-03-31 21:48:00
Data ogłoszenia: 2011-03-31 Data wydania: 2011-02-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/63/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części miasta Pionki pomiędzy ulicami Partyzantów, Chemiczną, projektowanym przedłużeniem ulicy Adasia Guzala oraz Leśną
Data dodania do bazy: 2011-03-31 21:19:00