Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Chorzele:
Dąbrówka Ostrowska

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dąbrówka Ostrowska gmina Chorzele, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2016-02-01 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 107/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w południowo- zachodniej części obrębu Dąbrówka Ostrowska, gmina Chorzele.
Data dodania do bazy: 2016-02-05 08:42:03
Data ogłoszenia: 2016-01-25 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 106/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 90/XIV/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w południowo – zachodniej części obrębu Dąbrówka Ostrowska, gmina Chorzele - w części nieobjętej Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr LEX-I.4131.262.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 poz. 9527 z dnia 25 listopada 2015 roku)
Data dodania do bazy: 2016-01-26 08:05:17
Data ogłoszenia: 2015-12-16 Data wydania: 2015-11-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr 90/XIV/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w południowo – zachodniej części obrębu Dąbrówka Ostrowska, gmina Chorzele.
Data dodania do bazy: 2016-01-17 09:43:22