Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Parzniew gmina Brwinów, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2010-05-20 Data wydania: 2010-02-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVIII/520/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Brwinów – część obejmująca jednostkę administracyjną – miejscowość Parzniew (z wyłączeniem terenów objętych uchwałami Rady Miejskiej w Brwinowie: nr 408-III z dnia 30 sierpnia 2002 r., nr 31-IV z dnia 7 lutego 2003r., nr XXXIII/333/2004 z 29 listopada 2004 r. oraz nr XXIII/193/2008 z 18 marca 2008 r.)
Data dodania do bazy: 2011-04-02 00:58:00