Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Myszyniec:
Myszyniec Stary

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Myszyniec Stary gmina Myszyniec, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2013-12-12 Data wydania: 2013-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/232/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Myszyniec obejmującego obszar gruntów położonych na terenie wsi Myszyniec Stary
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:28