Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Maków Mazowiecki:
Maków Mazowiecki

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Maków Mazowiecki gmina Maków Mazowiecki, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2016-07-21 Data wydania: 2016-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor E
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:29:26
Data ogłoszenia: 2016-03-30 Data wydania: 2016-03-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/114/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki – obszar działek nr ewid. 183/2, 184/1, 184/2, 895
Data dodania do bazy: 2016-06-30 11:31:54
Data ogłoszenia: 2016-02-10 Data wydania: 2016-01-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/110/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – obszar działek nr ewid. 183/2, 184/1, 184/2, 895
Data dodania do bazy: 2016-02-11 09:37:45
Data ogłoszenia: 2015-02-19 Data wydania: 2015-01-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor C
Data dodania do bazy: 2015-03-20 13:48:39
Data ogłoszenia: 2014-08-21 Data wydania: 2014-07-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/303/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor A
Data dodania do bazy: 2014-08-26 15:16:16
Data ogłoszenia: 2014-08-21 Data wydania: 2014-07-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/304/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor B
Data dodania do bazy: 2014-08-26 15:16:16
Data ogłoszenia: 2014-08-21 Data wydania: 2014-07-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/305/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor D
Data dodania do bazy: 2014-08-26 15:16:16
Data ogłoszenia: 2010-11-21 Data wydania: 2010-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLXIX/321/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszaru działki 166/2 - sektor B
Data dodania do bazy: 2011-03-08 22:11:00
Data ogłoszenia: 2010-11-21 Data wydania: 2010-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLXIX/322/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora C
Data dodania do bazy: 2011-02-20 19:29:00
Data ogłoszenia: 2010-11-21 Data wydania: 2010-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLXIX/323/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora D
Data dodania do bazy: 2011-02-28 18:35:00