Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Janówek Pierwszy gmina Wieliszew, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2012-11-13 Data wydania: 2012-09-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/227/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janówek Pierwszy gmina Wieliszew.
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:21:08
Data ogłoszenia: 2011-07-14 Data wydania: 2011-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/60/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janówek Pierwszy, gmina Wieliszew
Data dodania do bazy: 2011-07-15 16:32:53
Data ogłoszenia: 2010-03-17 Data wydania: 2009-12-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/319/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew dotyczącego obszaru wsi Góra i Janówek, gmina Wieliszew uchwalonego uchwałą nr 393/XXXVI/06 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 184, poz. 7092 z dnia 13 września 2006 r.), w zakresie związanym z linią zabudowy na działkach o nr ewid. 96/2, 96/3, 97/1 i 98 we wsi Janówek, gm. Wieliszew
Data dodania do bazy: 2011-04-16 00:30:00