Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Nieporęt, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2017-04-18 Data wydania: 2017-03-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/11/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Aleksandrów, w gminie Nieporęt
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:21
Data ogłoszenia: 2015-09-08 Data wydania: 2015-07-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewid. nr nr 170/7 i 172, położonych w Białobrzegach, gmina Nieporęt
Data dodania do bazy: 2015-09-14 14:02:09
Data ogłoszenia: 2015-08-17 Data wydania: 2015-07-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Izabelin, w gminie Nieporęt
Data dodania do bazy: 2015-08-24 12:42:05
Data ogłoszenia: 2015-01-23 Data wydania: 2014-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXII/98/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Wólka Radzymińska – od południowej granicy wsi do terenów w rejonie linii kolejowej, w gminie Nieporęt – część A.
Data dodania do bazy: 2016-02-16 18:59:42
Data ogłoszenia: 2014-09-11 Data wydania: 2014-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX/66/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Rembelszczyzna - rejon po zachodniej stronie Kanału Żerańskiego, w gminie Nieporęt.
Data dodania do bazy: 2014-10-06 12:00:35
Data ogłoszenia: 2014-03-12 Data wydania: 2014-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/12/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Placu Wolności, obejmującego teren działek ewid. nr nr 128/6, 128/9, 128/10 i 128/11, położonych w Nieporęcie, gmina Nieporęt
Data dodania do bazy: 2014-03-23 14:29:02
Data ogłoszenia: 2013-07-16 Data wydania: 2013-04-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/41/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla Różana w Nieporęcie, gmina Nieporęt”
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:23
Data ogłoszenia: 2012-11-29 Data wydania: 2012-09-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/79/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 września 2012r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dębina w gminie Nieporęt”.
Data dodania do bazy: 2012-11-29 23:05:59
Data ogłoszenia: 2012-07-06 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/26/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2012r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pilawa Wschód, w gminie Nieporęt”
Data dodania do bazy: 2012-07-08 20:23:06
Data ogłoszenia: 2011-06-22 Data wydania: 2011-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewid. nr 113/11 w Nieporęcie”
Data dodania do bazy: 2011-06-27 22:28:25