Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Legionowo, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2016-12-30 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/316/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:25
Data ogłoszenia: 2016-06-24 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/237/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo.
Data dodania do bazy: 2016-06-27 12:13:31
Data ogłoszenia: 2016-06-09 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/238/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru, którego granice wyznaczają: od północy - północna granica administracyjna miasta Legionowo, od wschodu - wschodnia granica administracyjna miasta Legionowo, oś ulicy Jana Pawła I, od południa - oś ulicy Olszankowej, zachodnia granica działki o nr ewid. 18 z obrębu ewid. nr 70, południowa granica działki o nr ewid. 5 z obrębu ewid. 70, wschodnia granica działek o nr ewid. 6/1 i 6/2 z obrębu ewid. nr 70, oś ulicy Olszankowej, od zachodu - oś ulicy Suwalnej, zachodnia granica administracyjna miasta Legionowo
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:45
Data ogłoszenia: 2015-10-13 Data wydania: 2015-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/121/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 września 2015r. uchylająca uchwałę Nr XLI/492/2001 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 10 października 2001 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa w części obejmującej teren działki o nr ewid. 1/862 z obrębu ewid. nr 63.
Data dodania do bazy: 2015-10-17 10:24:52
Data ogłoszenia: 2015-08-27 Data wydania: 2015-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/96/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla terenu oznaczonego symbolem 21U w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętej uchwałą nr XXIII/291/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 3 września 2008 r.
Data dodania do bazy: 2016-02-22 16:49:00
Data ogłoszenia: 2015-06-23 Data wydania: 2015-04-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/68/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid.115/3 z obrębu ewid. nr 69
Data dodania do bazy: 2015-08-25 22:20:51
Data ogłoszenia: 2014-10-02 Data wydania: 2014-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/615/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działek o nr ewid. 200, 201/4 oraz część działki o nr ewid. 202 z obrębu ewid. nr 65
Data dodania do bazy: 2014-10-08 09:38:11
Data ogłoszenia: 2014-07-18 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/607 /2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działek o nr ewid. 26/2 i 30/3 z obrębu ewid. nr 44
Data dodania do bazy: 2014-07-24 11:18:31
Data ogłoszenia: 2014-07-16 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/608 /2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 38/12 z obrębu ewid. nr 65
Data dodania do bazy: 2014-07-17 12:24:45
Data ogłoszenia: 2014-02-28 Data wydania: 2014-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/535 /2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 38/12 z obrębu ewid. nr 65
Data dodania do bazy: 2014-03-02 17:16:10