Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ponikwa gmina Garbatka-Letnisko, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2011-05-18 Data wydania: 2010-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/36/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 września 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko na terenie działek nr ewidencyjny: 120/3, 121/3, 122/3 położonych w obrębie wsi Ponikwa.
Data dodania do bazy: 2011-05-18 18:53:00