Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Belsk Duży gmina Belsk Duży, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2013-04-24 Data wydania: 2013-02-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/185/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu siłowni wiatrowych dla zakładu Ferrero w sołectwie Belsk Duży
Data dodania do bazy: 2013-07-11 15:19:23
Data ogłoszenia: 2012-04-26 Data wydania: 2012-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/114/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży
Data dodania do bazy: 2012-04-30 17:10:14
Data ogłoszenia: 2012-03-20 Data wydania: 2012-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2012-04-13 21:30:40