Strona główna Informacje Polityka prywatnościpowiat gostyniński:
Pacyna
Szczawin Kościelny

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat gostyniński, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2011-10-22 Data wydania: 2011-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 85/XII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Strzałki i części wsi Osada gmina Gostynin.
Data dodania do bazy: 2011-10-30 22:49:45
Data ogłoszenia: 2011-06-24 Data wydania: 2011-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr 52/IX/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina
Data dodania do bazy: 2011-07-01 22:21:31
Data ogłoszenia: 2010-12-23 Data wydania: 2010-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr 284/XLVIII/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Białe, gm. Gostynin dla działek o nr ewid. 153/42, 153/45 ÷ 153/56, przeznaczonego pod zabudowę letniskową
Data dodania do bazy: 2011-05-16 21:40:00
Data ogłoszenia: 2010-12-08 Data wydania: 2010-11-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr 286/LIV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Gostynina, przez który przebiega ul. Kolonia, położonego pomiędzy ul. 18-go Stycznia, obwodnicą, lasem i torami kolejowymi
Data dodania do bazy: 2011-02-17 00:40:00
Data ogłoszenia: 2009-12-14 Data wydania: 2009-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 209/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin dla terenu położonego w obrębie wsi Stanisławów Skrzański, dotyczącego działki o nr ew. 40/1 oraz części działek o nr ew. 37, 39 i 40/2 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową
Data dodania do bazy: 2011-05-04 22:22:00
Data ogłoszenia: 2009-12-14 Data wydania: 2009-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 210/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin zespołu zabudowy mieszkaniowej w Legardzie
Data dodania do bazy: 2011-05-14 18:56:00