Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zakopane gmina Zakopane, małopolskie


Data ogłoszenia: 2018-03-12 Data wydania: 2017-10-17
Tytuł dokumentu: wyrok Nr II SA/Kr 666/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ze skargi A.W. na uchwałę Nr XLV/592/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szymony-Ustup
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:50
Data ogłoszenia: 2017-07-25 Data wydania: 2014-11-19
Tytuł dokumentu: wyrok Nr II SA/Kr 1156/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ze skarg K., S. oraz Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 12 stycznia 2012 r. Nr XXI/287/2012 w przedmiocie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KOŚCIELISKA”
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:39:56
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2015-07-01
Tytuł dokumentu: wyrok Nr II SA/kr 554/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ze skargi R. K. na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011 r., Nr VII/89/2011 w przedmiocie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA-MAŁE ŻYWCZAŃSKIE”
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:38
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2014-08-04
Tytuł dokumentu: wyrok Nr II SA/Kr 434/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ze skarg M. C., B. C. oraz M. K. na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia 2013 r. Nr XLVIII/632/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Zwijacze, Króle, Harenda
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:38
Data ogłoszenia: 2016-12-05 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVII/418/2016 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Zachód, dla obszaru Z2
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:01:54
Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr X/149/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szkolna-Kamieniec-Szpitalna
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:51
Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr X/141/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Pardałówka, Balzera
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:51
Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr X/142/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Antałówka-Koziniec w Zakopanem
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:51
Data ogłoszenia: 2014-07-07 Data wydania: 2014-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LV/738/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA – MAŁE ŻYWCZAŃSKIE”.
Data dodania do bazy: 2014-07-16 10:50:55
Data ogłoszenia: 2014-04-10 Data wydania: 2014-04-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.8.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LI/672/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: BACHLEDZKI WIERCH
Data dodania do bazy: 2014-04-23 11:41:17