Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Kościelisko, małopolskie


Data ogłoszenia: 2017-06-06 Data wydania: 2017-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVII/207/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:01:59
Data ogłoszenia: 2016-08-16 Data wydania: 2016-08-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XX/151/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej i centralnej części obszaru wsi Witów w Gminie Kościelisko, dla dz. ew. nr: 3652/4 i 3652/5 oraz części dz. ew. nr 3612/1 i 3613/3, położonych we wsi Witów, w rejonie zwanym Lachowa Rola
Data dodania do bazy: 2016-09-01 12:52:27
Data ogłoszenia: 2016-08-16 Data wydania: 2016-08-11
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XX/152/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, dla terenu położonego po północnej stronie ul. Rysulówka, między ciekami bez nazwy
Data dodania do bazy: 2016-09-01 12:52:27
Data ogłoszenia: 2015-10-13 Data wydania: 2015-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr X/90/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym „Knupiarze”
Data dodania do bazy: 2015-10-17 10:24:49
Data ogłoszenia: 2015-07-22 Data wydania: 2015-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VIII/62/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w Gminie Kościelisko, w rejonie Sobiczkowej, przy ul. Nędzy Kubińca
Data dodania do bazy: 2015-07-26 20:10:33
Data ogłoszenia: 2015-07-22 Data wydania: 2015-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VIII/64/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie zwanym „Bugaj” nad Potokiem Zaborskim
Data dodania do bazy: 2015-07-26 20:10:33
Data ogłoszenia: 2015-07-22 Data wydania: 2015-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VIII/63/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, dla dz. ew. nr 1628 położonej w rejonie ul. Królewskiej – część środkowa
Data dodania do bazy: 2015-07-26 20:10:33
Data ogłoszenia: 2015-03-18 Data wydania: 2015-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Siwej Polany we wsi Witów
Data dodania do bazy: 2015-03-20 13:48:39
Data ogłoszenia: 2015-01-19 Data wydania: 2014-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Polany Biały Potok we wsi Witów w Gminie Kościelisko – MPZP Biały Potok III
Data dodania do bazy: 2015-03-26 09:17:19
Data ogłoszenia: 2014-11-28 Data wydania: 2014-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXVIII/302/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko
Data dodania do bazy: 2014-12-03 14:58:51