Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowodworze gmina Tarnów, małopolskie


Data ogłoszenia: 2013-04-24 Data wydania: 2013-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/300/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Nowodworze na terenie Gminy Tarnów
Data dodania do bazy: 2013-07-15 13:33:33
Data ogłoszenia: 2011-09-19 Data wydania: 2011-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/ 87 / 2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów w części miejscowości Błonie, Koszyce Wielkie, Tarnowiec, Nowodworze, Zawada, Poręba Radlna, Radlna, Łękawka, Wola Rzędzińska, Jodłówka Wałki
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:30:33
Data ogłoszenia: 2009-05-22 Data wydania: 2009-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIII/325/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XXV/233/05 z dnia 27 kwietnia 2005r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów obejmującego obszar przylegający do drogi powiatowej na dz. Nr 92 w miejscowości Nowodworze na terenie oznaczonym w planie symbolem 1-MW
Data dodania do bazy: 2011-07-22 22:12:47