Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zembrzyce gmina Zembrzyce, małopolskie


Data ogłoszenia: 2018-03-12 Data wydania: 2017-09-06
Tytuł dokumentu: wyrok Nr II SA/Kr 580/17 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Zembrzyce z dnia 18 września 2015 r., Nr VIII/70/15 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zembrzyce – osiedle Bace w Gminie Zembrzyce
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:50
Data ogłoszenia: 2015-11-02 Data wydania: 2015-10-21
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IX/78/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zembrzyce”, przyjętego Uchwałą Nr XIX/146/09 Rady Gminy Zembrzyce dnia 23 lutego 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 155 z 24 marca 2009 r., poz. 1136)
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:01:42
Data ogłoszenia: 2015-10-09 Data wydania: 2015-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VIII/70/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Zembrzyce - osiedle Bace w Gminie Zembrzyce
Data dodania do bazy: 2015-10-17 10:24:49
Data ogłoszenia: 2009-05-19 Data wydania: 2009-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XX/164/09 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zembrzyce".
Data dodania do bazy: 2011-07-21 10:35:46
Data ogłoszenia: 2009-03-23 Data wydania: 2009-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX146/09 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zembrzyce
Data dodania do bazy: 2011-07-09 11:10:18