Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Skawica gmina Zawoja, małopolskie


Data ogłoszenia: 2015-12-18 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIII/119/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica
Data dodania do bazy: 2015-12-21 21:20:18
Data ogłoszenia: 2014-11-24 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr LII/435/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica
Data dodania do bazy: 2014-12-08 17:27:05
Data ogłoszenia: 2011-09-19 Data wydania: 2011-09-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-2-8-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 września 2011r. w sprawie wskazania na nieistotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Zawoja Nr VIII/46/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica, w zakresie : braku na rysunku zmiany planu miejscowego linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, do których odnoszą się ustalenia tekstowe zmiany planu
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:30:33
Data ogłoszenia: 2011-06-02 Data wydania: 2011-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica.
Data dodania do bazy: 2011-06-03 00:11:00