Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Sucha Beskidzka:
Sucha Beskidzka

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sucha Beskidzka gmina Sucha Beskidzka, małopolskie


Data ogłoszenia: 2017-02-15 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVI/207/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka.
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:49
Data ogłoszenia: 2016-01-20 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIV/117/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka w zakresie wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka
Data dodania do bazy: 2016-01-21 09:07:03
Data ogłoszenia: 2015-09-10 Data wydania: 2015-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IX/82/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka
Data dodania do bazy: 2015-09-11 15:49:44
Data ogłoszenia: 2015-09-10 Data wydania: 2015-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka
Data dodania do bazy: 2015-09-11 15:49:44
Data ogłoszenia: 2015-09-10 Data wydania: 2015-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka
Data dodania do bazy: 2015-09-11 15:49:44
Data ogłoszenia: 2015-09-10 Data wydania: 2015-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka
Data dodania do bazy: 2015-09-11 15:49:44
Data ogłoszenia: 2012-02-08 Data wydania: 2012-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/99/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka  - dla działki ewidencyjnej nr 9789.
Data dodania do bazy: 2012-02-09 10:40:25
Data ogłoszenia: 2010-06-10 Data wydania: 2010-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/254/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka.
Data dodania do bazy: 2011-03-11 20:19:00
Data ogłoszenia: 2010-05-26 Data wydania: 2010-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/253/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka.
Data dodania do bazy: 2011-06-08 23:26:00