Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jordanów gmina Jordanów, małopolskie


Data ogłoszenia: 2013-07-24 Data wydania: 2013-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/204/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Uk2.
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:40
Data ogłoszenia: 2011-11-08 Data wydania: 2011-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/65/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jordanowa".
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:44:10
Data ogłoszenia: 2010-09-09 Data wydania: 2010-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/289/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jordanowa”.
Data dodania do bazy: 2011-03-26 22:47:00