Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Grywałd gmina Krościenko nad Dunajcem, małopolskie


Data ogłoszenia: 2015-01-15 Data wydania: 2014-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IV/17/2014 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie „zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grywałd – Krośnica 2”, przyjętego Uchwałą Nr XX/162/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 16 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 4277 z dnia 4.09.2012 r.).
Data dodania do bazy: 2016-02-16 18:59:38
Data ogłoszenia: 2012-09-04 Data wydania: 2012-08-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/162/2012 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grywałd – Krośnica 2.
Data dodania do bazy: 2012-09-14 15:32:12
Data ogłoszenia: 2011-05-11 Data wydania: 2011-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/50/2011 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Hałuszowa dla fragmentu miejscowości Hałuszowa i Grywałd
Data dodania do bazy: 2011-05-11 20:25:00
Data ogłoszenia: 2010-07-19 Data wydania: 2010-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grywałd – Krośnica 1
Data dodania do bazy: 2011-02-28 23:33:00