Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Przysietnica gmina Stary Sącz, małopolskie


Data ogłoszenia: 2016-02-17 Data wydania: 2016-02-01
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVI/249/2016 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PRZYSIETNICA”, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/443/09 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 6 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 158 poz. 1156 z 2009 r.)
Data dodania do bazy: 2016-02-17 17:17:07
Data ogłoszenia: 2009-03-25 Data wydania: 2009-03-06
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXVI/443/09 Rady Miejskiej w Starym S¹czu z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przysietnica"
Data dodania do bazy: 2011-07-09 11:10:18