Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nawojowa gmina Nawojowa, małopolskie


Data ogłoszenia: 2017-06-09 Data wydania: 2017-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIV/317/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nawojowa – działki nr 460/1, 460/2, 460/3, 466/3"
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:03
Data ogłoszenia: 2016-12-27 Data wydania: 2016-12-15
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVII/258/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie działek nr 98/4, 100/6, 296, 333/2, 419/11, 600/1, 659, 663/4, 990/3, 990/4, 1005, 1006/3 – zgodnie z uchwałą nr XXXVI/283/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 23 sierpnia 2013 roku z późn.zm.
Data dodania do bazy: 2016-12-28 13:53:47
Data ogłoszenia: 2016-12-27 Data wydania: 2016-12-15
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVII/257/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie działki nr 442 – zgodnie z uchwałą nr XLVII/377/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 17 lipca 2014 roku z późn.zm.
Data dodania do bazy: 2016-12-28 13:53:47
Data ogłoszenia: 2016-04-04 Data wydania: 2016-03-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIX/165/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy NAWOJOWA - wieś Nawojowa, przyjętego Uchwałą Nr XIX/97/03 Rady Gminy Nawojowa z 30 grudnia 2003 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 63 z 2004r., poz.806 z późn. zmianami)
Data dodania do bazy: 2016-06-27 12:13:30
Data ogłoszenia: 2015-01-12 Data wydania: 2014-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała Nr II/18/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie określonym uchwałą Nr XXIII/182/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. zmienioną uchwałą Nr L/421/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r.
Data dodania do bazy: 2015-04-30 13:04:29
Data ogłoszenia: 2014-11-13 Data wydania: 2014-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała Nr L/434/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie określonym Uchwałą Nr XXIII/182/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. zmienioną Uchwałą Nr L/421/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r.
Data dodania do bazy: 2014-11-29 16:13:05
Data ogłoszenia: 2014-11-13 Data wydania: 2014-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała Nr L/435/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie określonym Uchwałą Nr XXIII/183/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r., zmienioną Uchwałą Nr L/422/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r.
Data dodania do bazy: 2014-11-29 16:13:05
Data ogłoszenia: 2014-11-13 Data wydania: 2014-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała Nr L/430/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie określonym Uchwałą Nr XXXIX/313/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 4 listopada 2013 r. zmienioną Uchwałą Nr L/417/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r.
Data dodania do bazy: 2014-11-29 16:13:05
Data ogłoszenia: 2011-05-31 Data wydania: 2011-04-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wsie Bącza Kunina, Frycowa, Nawojowa i Popardowa
Data dodania do bazy: 2011-06-01 01:17:00
Data ogłoszenia: 2010-12-01 Data wydania: 2010-11-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/407/10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa (B) działki Nr 840, 842 i działki Nr 1036,1039
Data dodania do bazy: 2011-03-19 17:32:00