Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Krynica-Zdrój, małopolskie


Data ogłoszenia: 2015-10-07 Data wydania: 2015-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIV.104.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 3 – SŁOTWINY)”, przyjętego uchwałą Nr XXXII.193.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 grudnia 2012r.poz 6879) i zmienionego uchwałą Nr LX.342.2014 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 30 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 10 września 2014 r. poz. 4964)
Data dodania do bazy: 2015-10-11 10:51:23
Data ogłoszenia: 2015-06-02 Data wydania: 2015-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VIII.68.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uzdrowisko Krynica – Zdrój, OBSZAR 7 – PUŁASKIEGO”
Data dodania do bazy: 2015-06-03 15:24:32
Data ogłoszenia: 2014-06-30 Data wydania: 2013-10-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Kr 885/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2013r. w sprawie ze skarg M. K. i E. M. na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r., nr XXXII.192.2012 w przedmiocie uchwalenia „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica- Zdrój (obszar 5) – Czarny Potok”
Data dodania do bazy: 2014-07-30 07:14:20
Data ogłoszenia: 2014-06-23 Data wydania: 2014-05-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII.326.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 1 – ZDRÓJ)”, Nr XXVII.165.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. 2012. 4091), dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.ZL., 1.WZ.1, 1.Tz.1, 1.Tz.2
Data dodania do bazy: 2014-07-16 10:50:55
Data ogłoszenia: 2014-02-25 Data wydania: 2014-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI.303.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 5 –CZARNY POTOK)”.
Data dodania do bazy: 2014-03-02 17:16:09
Data ogłoszenia: 2013-12-17 Data wydania: 2012-12-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Kr 1496/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 27 czerwca 2012 r. Nr XXVII.165.2012 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 1-ZDRÓJ)”
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:08
Data ogłoszenia: 2013-12-06 Data wydania: 2013-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII.277.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mochnaczka Wyżna 1”, przyjętego uchwałą nr XXIX.173.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 30 sierpnia 2013 r. (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego z dnia 1 października 2012 r. poz. 4775)
Data dodania do bazy: 2013-12-10 07:01:37
Data ogłoszenia: 2013-10-25 Data wydania: 2013-10-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII.272.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 16 października 2013r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 2 – CENTRUM)”, przyjętego uchwałą Nr XXXII.191.2012 Rady Miejskiej w Krynicy – Zdroju z dnia 7 listopada 2012 r., dla terenu oznaczonego w tekście planu symbolem 2.U.18
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:48
Data ogłoszenia: 2012-12-11 Data wydania: 2012-11-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII.191.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 2 – CENTRUM)”.
Data dodania do bazy: 2012-12-11 19:52:35
Data ogłoszenia: 2012-12-10 Data wydania: 2012-11-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII.192.2012 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica–Zdrój (OBSZAR 5 –CZARNY POTOK)”.
Data dodania do bazy: 2012-12-11 11:28:54